Знање
Dom > Знање > Sadržaj
Принцип контроле путног саобраћаја
- Apr 09, 2018 -

1. Подесите параметре контроле сигнала семафора на свакој раскрсници како бисте умањили време одлагања паузе на раскрсници на свим раскрсницама.

2. Да би се испунили горњи услови, такође је потребно осигурати формирање двосмерног зеленог таласа када је сигнал повезан са контролом зеленог таласа на више раскрсница, а ширина ширине зеленог таласа је најшира.

3. Успоставите модел размене времена саобраћаја, као што је дневна подела времена и успоставите саобраћајну матрицу за сваки дневни период.

4. Решите најбољи временски план за сваки временски период.

5. Поставите параметре регулатора у складу са табелом времена и осигурајте да она ради нормално на време.

6. Поново решите реконструкцију модела протока и оптимизацију параметара сезонско.